ศูนย์บริการลูกค้า


โทร 02-026-6524 ต่อ 8

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันอาทิตย์ 09:00-23:00 น.

อีเมล: leejeansth@cmg.co.th

ที่อยู่: บริษัท Central Trading Co., LTD. อาคารสิรินรัตน์ 3388/25-37,51-53,82-85 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 10110