Shop Wrangler and Lee
Big C เชียงใหม่

Location :
Big C เชียงใหม่
Address :
ห้องเลขที่ GCR0112 ชั้น 1 เลขที่ 208 หมู่ที่3 ต. ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เขียงใหม่ 50000
Contact :
Tel.053-240930
Opening hours :
10:00-20:00น.

Shop Lee
Central เชียงใหม่

Location :
Central เชียงใหม่
Address :
99,99/1 และ 99/2 ม.4 ห้อง224/1 ชั้น 2 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Contact :
Tel.053-288557
Opening hours :
11:00-21:30

Shop Lee
Central Plaza อุดรธานี

Location :
Central Plaza อุดรธานี
Address :
277/3 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Contact :
Tel.042-921246
Opening hours :
10:30-21:00

Shop Lee
Central Plaza อุบลราชธานี

Location :
Central Plaza อุบลราชธานี
Address :
ห้องเลขที่ 128/2 ชั้น1 เลขที่ 311 หมู่7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Contact :
Tel.045-422413
Opening hours :
10:30-21:00

Shop Lee
Central Plaza มหาชัย

Location :
Central Plaza มหาชัย
Address :
ห้องเลขที่ 145 ชั้นที่1 เลขที่98 หมู่ที่4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร 74000
Contact :
Tel. -
Opening hours :
10:00-21:00

Shop Lee
Terminal 21 พัทยา

Location :
Terminal 21 พัทยา
Address :
ห้องเลขที่ SH1012 ชั้น1 เลขที่777 หมู่ที่6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
Contact :
Tel.033-252136
Opening hours :
11:00-22:00

Shop Lee & Wrangler
Central Village

Location :
Central Village
Address :
ห้องเลขที่ E109 ชั้นที่1 เลขที่ 98,98/1 หมู่ที่5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Contact :
Tel. -
Opening hours :
10:00-22:00

Shop Wrangler and Lee
Big C สุโขทัย

Location :
Big C สุโขทัย
Address :
เลขที่68 ม.2 เลขที่ห้อง 141 ชั้น1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
Contact :
Tel.055-010361
Opening hours :
10:00-19:00

Shop Lee
Central ภูเก็ต

Location :
Central ภูเก็ต
Address :
ห้องเลขที่ 205/2 ชั้น 2 74-75 ม.5 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Contact :
Tel.076-249840
Opening hours :
10:00-22:00

Shop Lee
Outlet Mall ภูเก็ต

Location :
Outlet Mall ภูเก็ต
Address :
ห้องเลขที่ B103 888,888/1 ม2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
Contact :
Tel.076-350430
Opening hours :
10:00-20:00

Shop Wrangler and Lee
Big C หาดใหญ่1

Location :
Big C หาดใหญ่1
Address :
111/19 หมู่4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Contact :
Tel. -
Opening hours :
10:00-20:00

Shop Lee
Outlet อยุธยา

Location :
Outlet อยุธยา
Address :
95หมู่4 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
Contact :
Tel.035-747468
Opening hours :
10:00-19:00

Shop Lee & Wrangler
The Mall นครราชสีมา

Location :
The Mall นครราชสีมา
Address :
ห้องเลขที่ 1S-24 ชั้น1 เลขที่ 1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact :
Tel.044-393418
Opening hours :
10:00-21:00

Shop Lee
Central พระราม 2

Location :
Central พระราม 2
Address :
เลขที่ 160 ห้องเลขที่ 119/3 ชั้น1 ถนนพระราม 2 แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Contact :
Tel. -
Opening hours :
11:00-21:30

Shop Lee
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Location :
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
Address :
เลขที่ 94 13A ชั้น G ถ.พหลโยธิน ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12130
Contact :
Tel.02-9580399
Opening hours :
10:30-21:30

Shop Lee
Central จันทบุรี

Location :
Central จันทบุรี
Address :
เลขที่199 ชั้นG ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Contact :
Tel. -
Opening hours :
10:00- 21:00

Shop Lee
Central Westville

Location :
Central Westville
Address :
999 ถ.ราชพฤกษ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Contact :
Tel. -
Opening hours :
10:00-22:00