เราต้องการเผยแพร่การรีวิวของคุณ ดังนั้นได้โปรด:

การรีวิวของคุณควรมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์
หลีกเลี่ยงการเขียนเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ให้ติดต่อเราทันทีหากคุณมีปัญหาที่เร่งด่วน
ละเว้นจากการกล่าวถึงคู่แข่งหรือราคาที่คุณจ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์
อย่าใส่ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อนามสกุล

 

คำแนะนำเกี่ยวกับภาพถ่าย

เมื่อส่งภาพ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้
รูปภาพต้องอยู่ในรูปแบบ BMP, PNG, GIF หรือ JPEG
ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 MB
รูปภาพต้องมีความสูงอย่างน้อย 60 พิกเซล
รูปภาพต้องมีความกว้างอย่างน้อย 60 พิกเซล
หากคุณไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ คุณอาจไม่สิทธิส่งภาพที่มีลิขสิทธิ์
ขอปฏิเสธที่จะยอมรับรูปภาพที่ไม่เหมาะสม
รูปภาพที่อัปโหลดแล้วจะกลายเป็นทรัพย์สินของเรา

 

เนื้อหาของท่าน

เราอาจอนุญาตให้คุณวางเนื้อหาบนเว็บไซต์ (รวมถึงการโพสต์ข้อความ การอัพโหลดไฟล์ การป้อนข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในการสื่อสารรูปแบบอื่น) ในการส่งเนื้อหาที่อาจใส่ไว้ในเว็บไซต์ แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่เราทั่วโลกโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ตลอดไป ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่จำกัดสิทธิเป็นการเฉพาะ เพื่อกระทำการต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหา:

ใช้ ทำซ้ำ แก้ไข อนุญาตช่วง แจกจ่าย ดัดแปลง ส่งต่อ เผยแพร่ ออกอากาศและแสดงเนื้อหาและสร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาและให้อนุญาตช่วงใด ๆ ในสิทธิ์เหล่านั้นแก่บุคคลที่สาม

คุณรับทราบว่าเนื้อหาที่คุณส่ง หรือพยายามที่จะนำไว้ในเว็บไซต์ อาจไม่สามารถเข้าถึงได้หรือแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์นั้นด้วยเหตุผลหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงความล้มเหลวของกลไก ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม หรือความล้มเหลวทางอิเล็กทรอนิกส์

คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาหรือลิงก์ใด ๆ เพื่อใส่ไว้บนเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ที่ซึ่ง :

คุณต้องไม่ส่งเนื้อหาหรือลิงก์ใด ๆ เพื่อใส่ไว้บนเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ที่ซึ่ง :
เป็นการฉ้อโกง ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง (รวมถึงการแอบอ้างบุคคลอื่นหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น)

ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ หรือถือเป็นหรือสนับสนุนการกระทำที่อาจเป็นความผิดทางอาญา (รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับข้อความสแปม)
เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย คุกคามอย่างผิดกฎหมาย หรือล่วงละเมิดอย่างผิดกฎหมาย

เป็นอันตราย ขู่เข็ญ ดูถูก เกลียดชัง ล่วงละเมิด เลือกปฏิบัติ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หยาบคาย
ภาพลามกอนาจาร ดูหมิ่นหรืออนาจาร
กระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้รายอื่น
เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่ง หรือพยายามที่จะนำมาไว้ในเว็บไซต์อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกราย และอาจได้รับการจัดทำดัชนีและใส่แคชโดยเครื่องมือค้นหา เราอาจหรือไม่อาจตรวจสอบและตรวจสอบเนื้อหาขอผู้ใช้ได้

แม้จะมีการกลั่นกรองแล้วก็ตาม แต่คุณยังต้องตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราและบริษัทในเครือของเราจากการชดใช้ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสียและความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราหรือที่เราประสบอันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์หรือส่ง หรือจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ในด้านอื่น ๆ

เราใช้ผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อตรวจสอบการให้คะแนนและการรีวิว อย่างไรก็ตาม เราได้สรุปว่าเนื้อหามีความเหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ เนื้อหาทั้งหมดที่ละเมิดนโยบายของเราจะถูกลบออก เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งผู้ใช้รายอื่นพบว่าคุกคาม ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดของเว็บไซต์ เราก็จะถูกลบออกเช่นกัน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข